Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 751

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 795

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 831

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 839

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 893

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 917

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gumatane/public_html/abengineeringsofia.com/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 955
АБ Инженеринг София – Проектиране и управление на инвестиционни проекти

Проектиране (изработване на инвестиционни проекти) и управление на инвестиционни проекти за:

Изграждане, ремонт и реконструкция

на сградни жилищни и промишлени електрически инсталации, трансформаторни постове, открити и закрити разпределителни уредби и подстанции 20 и 110 kv

Системи

за контрол визуализация и събиране на данни (скада); когенерационни системи

Фотоволтаични

фотоволтаични електрически централи и системи

Блочно-модулни топлоелектрически централи

блочно-модулни топлоелектрически централи с микротурбини;
блочно-модулни топлоелектрически централи с двигатели с вътрешно горене

Топлоелектрически централи

на природен газ, биогаз, синтетичен газ и други горива

Инсталации

за производство, пречистване и обогатяване на биогаз; инсталации за пиролиза и газификация; инсталации за производство на синтетични горива от водород

Нашите Проекти


АБ Инженеринг София има 10 години опит в изграждането на централи за производство на електрическа енергия от биомаса, както и в изграждането на хибридни фотоволтаични електроцентрали.


ФЕЦ Видин

Елви ООД

Биона Газ ООД

Автономна хибридна фотоволтаична електроцентрала (АХЕЦ)