ФЕЦ Видин

  • 1
  • 09.02.2018
Project Description

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ

ОБЕКТ: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с Рн =3,15 MW, Ринст. =3,23676 MWр, в УПИ XIV-5966, кв 593, ЮПЗ – гр. Видин, общ. Видин.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕКО БИО ФЮЪЛС ИНДЪСТРИ” АД