Автономна хибридна фотоволтаична електроцентрала (АХЕЦ)

  • 1
  • 17.06.2016
Project Description

Обект: Автономна хибридна фотоволтаична електроцентрала (АХЕЦ) 0,4 KV, 300 kVA върху покривна конструкция на ферма за отглеждане на риба и предприятия за преработка на риби и рибни отпадъци в ПИ N039314, местност” Гл. Бърдо/Папратта, землище с. Баня, Община Панагюрище

Възложител: “ФИШБОН” ЕООД-гр.София