Проектиране (изработване на инвестиционни проекти) и управление на инвестиционни проекти за:

Изграждане, ремонт и реконструкция

на сградни жилищни и промишлени електрически инсталации, трансформаторни постове, открити и закрити разпределителни уредби и подстанции 20 и 110 kv

Системи

за контрол визуализация и събиране на данни (скада); когенерационни системи

Фотоволтаични

фотоволтаични електрически централи и системи

Блочно-модулни топлоелектрически централи

блочно-модулни топлоелектрически централи с микротурбини;
блочно-модулни топлоелектрически централи с двигатели с вътрешно горене

Топлоелектрически централи

на природен газ, биогаз, синтетичен газ и други горива

Инсталации

за производство, пречистване и обогатяване на биогаз; инсталации за пиролиза и газификация

Нашите Проекти


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


ФЕЦ Видин

Елви ООД

Биона Газ ООД

Автономна хибридна фотоволтаична електроцентрала (АХЕЦ)